zorg & welzijn

                                        “Als mijn hart zingt ben ik weer de lente”
Klankschaal en boventoonconcertsessies voor mensen met dementie en/of beperking
De sessies zijn in eerste instantie bedoeld als mooie en ontspannen beleving en hebben naast hun vorm als “entertainment” toch ook  vaak een therapeutische waarde. in overleg kunnen de sessies worden aangepast ( bv in kleine groepjes, individueel of toch meer centraal.)

Een boventoonconcert is een mooi en ontspannend gebeuren, comfortabel genieten van de prachtige en diepgaande klanken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten waaronder Tibetaanse klankschalen en de stem. Boventonen zijn een belangrijke reden voor de dieptewerking van klank. Terwijl je lichaam zich ontspant werken de klanken dieper in op cellulair niveau, eigenlijk gaat de werking nog veel verder, en maken het mogelijk dat spanningen verminderen en onrust kan verdwijnen. De concerten zijn een heerlijke ervaring en vooral ook mooi om naar te luisteren .

Dementie en de harmoniserende werking van klank .
Het is heerlijk om te mogen ervaren hoe voor mensen met dementie of verstandelijke beperking de werking van klankschalen en stem een wezenlijke bijdrage aan verbetering van het welzijn kan betekenen. Door de werking van klank en vooral de dieptewerking van de rijkdom aan boventonen ontstaat een direct begrip en contact van hart tot hart.
Onmacht kan plaats maken voor communicatie , ook voor de omgeving wordt het mogelijk aansluiting te vinden bij de beleving van hun medemens en meer oog te hebben voor hun werkelijke behoefte .De harmonische klanken van schalen en stem worden door mensen met dementie beter begrepen , ze overbruggen de afstand tot contact en maken het voor de dementerende beter mogelijk zich kenbaar te maken.
Ook voor begeleiders en familie een waardevolle ervaring omdat de nabijheid in het contact vaak sterk wordt verbeterd en er opnieuw sprake kan zijn van interactie.
Vaak wordt de fase waar deze mensen zich in bevinden aangeduid als de verzonken ik fase , voor mensen om hem of haar heen is er de onmacht tot wezenlijk contact en rijst de vraag wat de werkelijke behoefte tot welbevinden is. De dieptewerking van oa klank en de rijkdom aan boventonen legt door woordenloosheid ongehinderd een direct en voelbaar contact .
Een waarneembare verstillende werking bij onrust, afnemen van angsten en meer levendigheid in plaats van onbereikbaarheid. Vertrouwen neemt toe.
Daarnaast is een klanksessie een prachtig en weldadig gebeuren dat meestal als zeer prettig wordt ervaren en daardoor ook zeer waardevol is.
Niet alleen voor de dementerende mens zijn de effecten van klanksessies een waardevolle en zingevende ervaring , ook bij verstandelijke en of zintuiglijke beperking zijn de resultaten en ervaringen veelbelovend.
Ook bij mensen met een psychiatrisch beeld of verslavingsproblematiek bieden de klanksessies een perspectief bij hun behandeling.

Contact:

Telefoon : 076-5207513
E-mail : casper@casper.org.uk